Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

Karateklub Miyagi Lučenec

                                Štýly karate

 

Karate sa postupne rozširovalo na Okinawe hlavne v troch mestách, podľa ktorých sa delilo na Shuri-te (Ruka z mesta Shuri), Naha-te (Ruka z mesta Naha) a Tomari-te (Ruka z mesta Tomari). Z týchto hlavných škôl sa postupne vyvinuli súčastné systémy cvičenia karate.


    Goju ryu - Tento štýl Okinawa Karate je veľmi populárny všade vo svete, bol vytvorený v roku 1927 veľkým majstrom Chojun Miagim(1888-1953), vytvoril celkom nový prístup ku Karate, včlenil do tvrdých techník viacero mäkkých, pre použitie v početných tvrdých úderoch a kopoch. Názov pochádza zo starej čínskej knihy Wu Pei Chih: „Úspešná metóda obsahuje oboje – dávať a brať (Go a Ju).“ Miyagi Sensei bol prvým učiteľom, ktorý oficiálne dal svojmu štýlu meno, nezávislé od názvu mesta v ktorom bolo praktikované. Táto škola znamená „Tvrdo-jemná“ a je pre ňu charakteristický pevný postoj sanchin dachi, priestorný a stabilný postoj shiko dachi a pohybový postoj neko ashi dachi. Obranné prvky sú krátke, oblúkové a sférické. Uplatňujú sa techniky otvorených aj zatvorených rúk. Tento štýl karate sa cvičí aj v našom klube.

 Súčasný systém kata: Geki sai dai ichi, Geki sai di dai ni ,Seienchin, Sanchin, Tensho, Seipai, Sesan, Sanseru, Saifa, Shisochin, Kururunfa, Suparinpei

 

   Shotokan - Zakladateľom smeru Shotokan je majster Gichin Funakoshi (1868-1957), žiak majstrov Anko Itosu (1831-1916) a Anko Azato (1827- 1906). Korene smeru Shotokan nájdeme v Tomari te a Shuri Te. Názov Shotokan vznikol od básnickej prezývky majstra Funakoshiho, "Shoto", čo znamená Pínia. Funakoši považoval za dôležité, aby kata bola natoľko jednoduchá, aby ju mohol cvičiť každý, bez ohľadu na vek a pohlavie. Pre tento štýl sú charakteristické hlboké postoje a dynamické predĺžené pohyby.

Súčasný systém kata: Heian 1-5, Bassai Dai, Bassai Sho, Kanku Dai, Kanku Sho, Tekki 1-3, Hangetsu, Jitte, Enpi, Gankaku, Jion, Sochin, Nijushiho, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Chinte, Unsu, Meikyo, Wankan, Jiin


    Shito ryu - Kenwa Mabuni(1889-1952), založil smer Shito ryu, pomenovaný na počesť jeho učiteľov. Názov Shito vznikol spojením počiatočných slabík mien jeho učiteľov Yasutune Anko Itosu (1831-1916) a Kanryo Higaonna (1853-1916). Kata pochádzajú zo Shuri, Naha, Tomari a spájajú sa tu princípy Goju ryu a Shotokan. Charakteristické postoje sú: Sanchin, Moto, Zenkutsu, Neko ashi a Kokucu dači. Techniky sú vykonávane po kratšej dráhe ako v iných štýloch, čo im umožňuje väčšiu rýchlosť, pohyb bokov je intenzívnejší a je kratší. Shuri te dáva typický sklon k rýchlosti a priamočiaremu vykonanie techník. Koncentrovaná sila pochádza z Naha te.

 Súčasný systém kata: Pinan, Naifanchi, Anan, Ananko, Aoyagi, Juroku, Kururunfa, Paiku, Seisan a mnoho ďalších

 
    Wado ryu - Zakladateľom tohoto štýlu je Hironori Otsuka(1892-1982), ktorý bol žiakom Gichina Funakoshiho - zakladateľa smeru Shotokan, preto nájdeme vo Wado ryu prvky aj z tohto smeru karate. Celková racionálna koncepcia nového smeru sa prejavila aj v pojatí cvičenia kata, kde je charakteristický rysom systému jeho ucelenosť a postupné zvyšovanie náročnosti. Preklad názvu Wado ryu je "škola cesty pokoja".

 Súčasný systém kata: Základná kata sú Pinan a Naifanchi a na ne navezujú Kusanku a Seshan, najvyššia kata je Chinto

 
    Uechi ryu - Ďalší populárni štýl Okinawa Karate bol vytvorený Okinawským majstrom Kanbun Uechi, žiak majstra Shusiwa (1874-1926). Kanbun Uechi bol zástancom viacročného osvojovania a štúdia kata, pri ktorom musel žiak objavovať význam a použitie jednotlivých techník a akcii. Pôvod Uechi ryu nájdeme v štýle Pangai Noon Kempo. Pre Uechi ryu sú charakteristické mäkké bloky, tvrdý útok a dýchanie.

 Súčasný systém  kata pozostáva z 8 kata a to Sanchin, Sesan, Sanseryu, Kanchin, Kanshiwa, Seryu, Kanshu a Sechin

 

     Kyokushinkai - Majster Masutsamu Oyama (1923-1994) je zakladateľom Kyokushinkai, ktorého učiteľmi boli Nei Chu So (Goju ryu) a Gichin Funakoshi (1868-1957). Spojením Goju ryu so smerom Shotokan a pridaním vlastného pohľadu na karate vznikol tento smer. Názov Kyokushinkai sa prekladá ako "Cesta poslednej pravdy. V kata v tomto štýle môžeme nájsť rôznu škálu kopov zameraných hlavne na pásmo jodan.

 Súčasný systém kata: Sushiho, Sanchin, Gekisai Dai a Sho, Tensho, Saiha, Seienchin, Garyu, Seipai

 

 

Samozrejme počas rokov sa vytvorili mnohé iné štýly a bolo oveľa viac majstrov. Treba podotknúť, že každý majster vymyslel niekoľko kata, ktoré mali úlohu uchrániť čistotu techník v danom štýle. Okrem iného nám kata veľa hovorí i o majstroch samotných. V súčasnosti je známych viac ako 60 škôl (ryu) karate.

TOPlist